Strategi Pemasaran Internet - Produk Digital - Pelaburan Hartanah

Wednesday, November 10, 2010

Motivasi Kewangan

Allah berfirman: "Tidak ada dosa atas kamu untuk mencari kekayaan dari Tuhanmu. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rahmat Allah" (Surah al-Jum'ah:60)

No comments:

Post a Comment